Spotkanie młodzieży w Opocznie

opoczno 2015Po raz kolejny nawiązaliśmy kontakt z rówieśnikami z Bliskiego Wschodu (uczestniczymy w programach międzynarodowej wymiany młodzieży w Turcji), ale po raz pierwszy są to młodzi ludzie z Izraela.

Początki
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie jest szkołą ambitną, stawiającą na rozwój swoich uczniów i umożliwianie im korzystania z nabywanej wiedzy w praktyce oraz otwierania się na świat i poszerzania horyzontów. Dzięki wsparciu dyrektora Małgorzaty Mróz-Dudy oraz zaangażowaniu nauczycielki języka angielskiego Kariny Lareckiej, szkoła została zakwalifikowana do programu Bliżej siebie i projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów.

Program jest wynikiem zobowiązań umowy między Rządem RP a rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, a jego celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji wspólnych spotkań młodzieży, a w przyszłości również wymiany młodzieży. Ważne jest, by młodzi Izraelczycy odwiedzający nasz kraj mogli obok wizyt w miejscach związanych z Zagładą, zapoznać się ze wspólną historią Żydów i Polaków. Organizacja spotkań w polskich szkołach służyć ma konfrontacji różnych punktów widzenia oraz ograniczaniu i przezwyciężaniu funkcjonujących stereotypów i mylnych wyobrażeń.

Jak praujemy
Uczniowie biorą udział w ceremoniach w miejscach pamięci, a także w warsztatach umożliwiających budowanie zrozumienia i przyjaźni między młodzieżą obu krajów. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń, przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o relacjach polsko-żydowskich oraz budowania stałej współpracy między szkołami. Dla polskich uczniów to również doskonała okazja aby w praktyce wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego.

Nasze spotkanie
9 października 2014 roku przybyło do nas 63 uczniów z Kalay High School wraz z nauczycielami. Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrekcję Szkoły oraz Starostę p. Marka Ksytę, wysłuchaliśmy hymnów obu krajów, obejrzeliśmy prezentacje szkoły polskiej i izraelskiej oraz prezentację na temat bogatej i wielowiekowej historii ludności żydowskiej na ziemiach opoczyńskich. Wielu uczestników spotkania zaskoczył fakt, że w połowie XIX w. społeczność żydowska stanowiła ponad 60% całkowitej populacji ludności Opoczna.

Uczniowie ZSO przygotowali również program artystyczny, w którym pokazując swoje talenty , udowodnili, że nie tylko śpiewają, grają i tańczą, ale potrafią nawet recytować wiersze w języku jidysz. Dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego nasi goście mogli obejrzeć wystawę na temat dziejów ludności żydowskiej Opoczna, wypożyczoną do naszej szkoły. Integralną częścią spotkania były warsztaty integracyjne i merytoryczne przeprowadzone w sześciu grupach, z których każda liczyła dziesięciu uczniów izraelskich i dziesięciu polskich. Warsztat merytoryczny dotyczył pracy z materiałami źródłowymi, którymi były fragmenty pamiętników pisanych przez dzieci w okresie Holokaustu.

Chcieliśmy aby uczniowie z Izraela mogli zobaczyć część miasta związaną z kulturą żydowską, - w spotkaniu uczestniczył również chłopiec, którego rodzina mieszkała kiedyś w Opocznie. Odwiedziliśmy budynek, gdzie mieściła się synagoga, a także udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą transport Żydów opoczyńskich do niemieckiego obozu zagłady w Treblince, gdzie Izraelczycy zmówili modlitwę za zmarłych.

Drzewo na pamiątkę
Na pamiątkę pierwszego spotkania młodzieży polsko-izraelskiej w naszej szkole, zasadziliśmy wspólne drzewo.

Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących po raz kolejny udowodniła, że potrafi godnie reprezentować nasz kraj podczas spotkań międzynarodowych. Uczniowie pokazali również, że bardzo dobrze radzą sobie z komunikacją w języku angielskim, co potwierdza wysoką skuteczność nauczania tego przedmiotu w naszym liceum.
Goście z Izraela serdecznie podziękowali za tak ciepłe przyjęcie i za organizację spotkania, wyrazili chęć przyjazdu w przyszłym roku, a także zaprosili naszych uczniów do wizyty w ich szkole.

Karina Larecka

 

 

 

 

o projekcie2
  
start spotkania mlodziezy
 
start koordynatorzy

fb

Video

Galerie

loga 004loga 001loga 003loga 002

 im

stat4u 

.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj