Wizyta młodzieży z Izraela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie

parczew 2015

W czwartek, 29 października 2015 r. gościliśmy w naszej szkole młodzież ze średniej szkoły z Izraela. Odwiedziła nas bardzo liczna grupa, na którą składało się 112 uczniów i 6 towarzyszących im nauczycieli – opiekunów.


Spotkanie odbyło się w ramach polsko-izraelskiego projektu, którego współtwórcami są: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Yad Vashem i Instytut Polski w Tel Awiwie. Projekt nosi nazwę ,,Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", a patronują mu ministerstwa edukacji w Polsce i w Izraelu. Celem organizowanych w ramach tego projektu spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej jest nawiązanie kontaktów koleżeńskich między młodymi ludźmi, zmierzenie się ze stereotypami istniejącymi w obu narodach, podjęcie współpracy między szkołami oraz zapoczątkowanie dyskusji o różnych kwestiach stosunków polsko-żydowskich. Nasze pierwsze spotkanie z młodzieżą z Izraela było tzw. spotkaniem kontaktowym i miało przede wszystkim zbliżyć do siebie młodych ludzi z obu narodów.
Goście z Izraela przyjechali do Parczewa około godz. 10.30. Oczekiwała na nich delegacja z naszej szkoły, by ich zaprosić i poprowadzić do szkoły. Wszyscy uczestnicy spotkania zgromadzili się w sali gimnastycznej, która rozbrzmiewała w tym dniu żydowską muzyką. Oficjalną część spotkania rozpoczął dyrektor szkoły Mirosław Kowalski, który powitał gości. Następnie młodzi Izraelczycy i nasi uczniowie zaprezentowali swoje szkoły. Miłym urozmaiceniem oficjalnej części spotkania był występ szkolnego zespołu muzycznego.
Kolejnym punktem programu były zajęcia warsztatowe, które odbywały się w sześciu grupach prowadzonych przez nauczycielki języka angielskiego: Kingę Dębowczyk i Kamilę Wojciechowską-Domańską oraz instruktorki z Ośrodka ,,Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie. Celem tych zajęć była integracja młodzieży polskiej z izraelską, czemu służyły m. in. takie ćwiczenia, jak ,,Nić porozumienia", czy ,,Gwiazda tożsamości". Młodzież mogła też swobodnie porozmawiać ze sobą, by lepiej się poznać. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Spotkanie w grupach zakończyło się wspólnym posiłkiem i zwiedzaniem szkoły. Duże wrażenie na gościach z Izraela zrobiły nasze pracownie: gastronomiczna i fryzjerska. Uczniowie z Izraela mogli też spróbować ciastek przygotowanych przez naszą młodzież specjalnie na tę okazję. Najbardziej smakowały im półkruche rogaliki, szarlotka i ciasto marchewkowe.
Wizyta młodzieży z Izraela zakończyła się wspólną ceremonią upamiętniającą Holokaust, która odbyła się na miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. W ceremonii wzięli także udział przedstawiciele władz samorządowych Parczewa: burmistrz Paweł Kędracki, wicestarosta Adam Domański, kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Anna Ignatowicz, przewodniczący Powiatowej Komisji Oświaty – Janusz Zieliński.
Mimo, iż przygotowanie tego spotkania było dużym wyzwaniem organizacyjnym, wszyscy jego uczestnicy oceniają je jako udane i ciekawe. Dla naszych uczniów stało się ono okazją do poznania sympatycznych, młodych ludzi o odmiennej kulturze i nawiązania z nimi bliższych kontaktów. Gdy przyszło żegnać się z naszymi miłymi gośćmi, wszyscy mieliśmy poczucie niedosytu i żałowaliśmy, że spotkanie było tak krótkie. Pozostaje mieć nadzieję, że to pierwsze, kontaktowe spotkanie zaowocuje nawiązaniem dłuższej współpracy między obiema szkołami.

Koordynatorka spotkania
Agata Golonka

 

 

 

o projekcie2
  
start spotkania mlodziezy
 
start koordynatorzy

fb

Video

Galerie

loga 004loga 001loga 003loga 002

 im

stat4u 

.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj